Η πιο αξιέπαινη τάξη του Αγίου Πνεύματος (Η τάξη της αξίας)

 

Ο Μεγάλος Ιππότης είναι η πηγή τιμής στο Άγιο Ορθόδοξο Τάγμα του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα, και λόγω της θέσης του ως κροταφικού κεφαλιού, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να απονέμει την Αξιότιμη Τάξη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η τιμή είναι το μοναδικό Τάγμα της Αξίας του Τάγματος και επιφυλάσσεται για να εκφράσει την εκτίμηση του Τάγματος για την υπηρεσία ενός ατόμου προς όφελος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και προς το Τάγμα του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου στο σύνολό του.

 

Ο Μεγάλος Ιππότης μπορεί να εκχωρήσει το Τάγμα της Αξίας σε οποιοδήποτε άτομο όταν έχει αποδειχθεί τιμή, γόητρο ή ειδικός βαθμός υπηρεσίας προς ή για την Ιερή, Ορθόδοξη, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ή στην Ιερή Ορθόδοξη Τάξη του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο έχει αναλάβει μια ευθύνη ή έχει επιδείξει μια ικανότητα πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη από αυτόν. ότι ένα άτομο είχε εκτελέσει δραστηριότητες, με εξαιρετικό τρόπο, οι οποίες είχαν μεγάλο όφελος για τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Χριστιανικό Κόσμο. Το Τάγμα της Αξίας απονέμεται ανεξάρτητα από τη θρησκεία.

 

Το Τάγμα της Αξίας όπως τα μετάλλια του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου πρέπει να φορεθεί με μεγάλη προσοχή και με κατάλληλο και κατάλληλο φόρεμα. Το πρωτόκολλο της παραγγελίας για τη λήψη μεταλλίων πρέπει πάντα να τηρείται και να ακολουθείται από οποιονδήποτε έχει λάβει την τιμή και το προνόμιο να τα λάβει. Τα άτομα που έχουν απονεμηθεί τα μετάλλια του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου ή του Τάγματος της Αξίας πρέπει να φορούν τα διακριτικά τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

  • Επίσημες δεξιώσεις που διοργανώνονται είτε από την Εξοχότητά του, τον Γκραν Ιππότη είτε από τη σύζυγό του

  • Επίσημες δεξιώσεις που διοργανώνονται από τον Προηγούμενο της Εθνικής Μονής ή από τον σύζυγό τους

  • Επενδύσεις της παραγγελίας · και

  • Επίσημες δεξιώσεις, δείπνα και άλλες επίσημες λειτουργίες της παραγγελίας, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση


Το Τάγμα της Αξίας χωρίζεται σε τέσσερις βαθμούς:

 

  1. Συνοδευτική 4η τάξη (χαμηλότερη κατάταξη)

  2. Συνοδευτική 3η τάξη

  3. Συνοδευτική 2η τάξη

  4. Συνοδευτική 1η τάξη (υψηλότερη κατάταξη)

 

Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Close up of the Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Close up of the Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit
Neck Badge of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit
Grand Collar of the Order of the Holy Spirit

press to zoom
1/5

Το Τάγμα της Αξίας