Βαθμοί της Τάξης

 

Ο Μεγάλος Ιππότης είναι η μόνη αρχή που απονέμει τις διάφορες τάξεις του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου. Οι τάξεις του Τάγματος μπορούν να παραχωρηθούν από το Grand Knight οποιαδήποτε στιγμή ανεξάρτητα από τη θέση τους. Οι τάξεις δεν απονέμονται ελεύθερα αλλά μάλλον κερδίζονται μέσω σκληρής αξιέπαινης εργασίας και αφοσίωσης στην Ιερή Ορθόδοξη Εκκλησία και στους σκοπούς και τους στόχους του Τάγματος.

 

Η Ιερή Ορθόδοξη Τάξη του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου έχει τέσσερις βαθμούς χωριστά από αυτό του Grand Knight. Αυτοί οι βαθμοί είναι από το χαμηλότερο στο υψηλότερο:

 

Ανδρες:

 

1. Ιππότης

2. Διοικητής Ιπποτών

3. Ιππότης Grand Cross

4. Ιππότης Grand Collar

 

Γυναίκες:

 

1. Νταμ

2. Κυρίαρχος Διοικητής

3. Dame Grand Cross

4. Dame Grand Collar

 

Κλήρος:

 

1. Παρεκκλήσι

2. Εκκλησιαστικός Διοικητής

3. Εκκλησιαστικός Μεγάλος Σταυρός

4. Εκκλησιαστικό μεγάλο κολάρο