Διακυβέρνηση του Τάγματος

Τα ακόλουθα αποτελούν το Μεγάλο Κοινό και τη διεθνή κυβέρνηση του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα:

 • ο Μεγάλος Ιππότης, ο οποίος είναι ο προσωρινός αρχηγός του Τάγματος

 • το Κυρίαρχο Συμβούλιο που τον βοηθά και συμβουλεύει ·

 • το Συνταγματικό Συμβούλιο που ερμηνεύει τους κανονισμούς, τα καταστατικά και

Σύνταγμα του Τάγματος. Διαιτητίζει σε διαφορές μεταξύ των διαφόρων οργάνων διακυβέρνησης, των Εθνικών Μονών και των μελών του Τάγματος.

 • το Διοικητικό Συμβούλιο που προβλέπει την ισότιμη και δίκαιη εκπροσώπηση όλων των Εθνικών Μονών · και

 • τη Γενική Συνέλευση που επιτρέπει την έκφραση όλων των μελών του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα.

Εκτός από τα παραπάνω, η κυβέρνηση του διατάγματος θα αποτελείται και θα επικουρείται από τα ακόλουθα συμβούλια και φορείς:

 • το Συμβούλιο Εισδοχών ·

 • το Συμβούλιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ·

 • το Συμβούλιο Ελεγκτών ·

 • το Συμβούλιο Επικοινωνιών ·

 • το γραφείο του αρχηγού πρωτοκόλλου

 • το γραφείο του γενικού εισαγγελέα · και

 • Προξενικά Γραφεία και Προξενικοί Αντιπρόσωποι.

Τα ακόλουθα είναι τα Τρέχοντα Μέλη του Κυρίαρχου Συμβουλίου:

 • Η κυριότερη του Κωνσταντίνη Παντόλφι, ο Μεγάλος Ιππότης του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα

 • Ο Πιο Αξιότιμος Αρχιμανδρίτης Maximos Weimar, Μεγάλος Καγκελάριος του Ιερού Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου

 • Ο Πρώτος Αιδεσιμότατος Σχήμα-Αρχιμανδρίτης Δρ. Νεκτάιρι Χατζεπτρόπουλος, Υπουργός Εξωτερικών του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου

 • Ο Αιδεσιμότατος Πατέρας Σιλουάν, Υπουργός Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα.

 • Κ. Joseph Dubois, Υπουργός Οικονομικών του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μαρτύρου

 • Ο Αιδεσιμότατος Πατέρας Παρθένιος Μίλερ, Υπουργός Αρχείων του Αγίου Ορθόδοξου Τάγματος του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα

 • Η πιο αριστοκρατική της Περσεφόνη Πάντολφι, Μεγάλη Νταμ της Ιεράς Ορθόδοξης Τάξης του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου Μάρτυρα

 • Η κυρία Μαρία Αντρέβνα, Υπουργός του Κυρίαρχου Συμβουλίου και σύμβουλος του Μεγάλου Ιππότη

 • Ο Αιδεσιμότατος Διάκονος Dr. Pavlos Siewers, Υπουργός του Κυρίαρχου Συμβουλίου και Σύμβουλος του Grand Knight

 • Ο κ. Μιχάλης Χατζηκοσάντης, Υπουργός του Κυρίαρχου Συμβουλίου και Σύμβουλος του Μεγάλου Ιππότη

 • Η κυρία Ντεάννα Χατζηκοσάντη, Υπουργός του Κυρίαρχου Συμβουλίου και σύμβουλος του Μεγάλου Ιππότη

 • Ο κ. Yevgeniy Kovalchuk, Υπουργός του Κυρίαρχου Συμβουλίου και Σύμβουλος του Μεγάλου Ιππότη