Κατάλογος επαφών της παραγγελίας

 

Ο Μεγάλος Ιππότης:

GrandKnight@orderofsaintgeorge.org

 

Ο Μεγάλος Καγκελάριος:

GrandChancell@orderofsaintgeorge.org

     

Ο Υπουργός Εξωτερικών:

ForeignAffairs@orderofsaintgeorge.org

 

Ο Υπουργός Οικονομικών:

Treasurer@orderofsaintgeorge.org

 

Διευθυντής πολυμέσων:

MediaDirector@orderofsaintgeorge.org

 

Το Συμβούλιο Επικοινωνιών:

MediaOffice@orderofsaintgeorge.org

 

Συμβούλιο Πληροφορικής:

Tech@orderofsaintgeorge.org

 

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων:

PublicRelations@orderofsaintgeorge.org

 

Γενικές πληροφορίες:

Info@orderofsaintgeorge.org

 

Ιδιότητα μέλους:

Membership@orderofsaintgeorge.org

 

Image by Iva Lopes